PER A FAMÍLIES I EDUCADORS / PAR SABER-NE MÉS

La recepta de la Mandràgora

BAIXADES

Contingut lingüístic del conte

En aquest conte es presenten expressions lingüístiques que requereixen una repetició literal i una interpretació no literal. Són frases fetes, dites, refranys, etc., que formen un llenguatge figurat, repetit pels parlants com a part del saber popular.

El llenguatge figurat s’utilitza perquè serveix per entendre i expressar millor determinats conceptes complexos. Però la metàfora, la metonímia o el símil no són procediments exclusius del llenguatge literari i tampoc no requereixen un talent especial, sinó que s’utilitzen sense esforç en la vida quotidiana.

Impliquen procediments tals com la comparació, pròpia del símil, la projecció de les característiques d’una entitat a una altra, en la metàfora, o la selecció d’un aspecte d’un objecte que en representa la totalitat, o de la totalitat presa en representació d’un sol aspecte, en la metonímia.

Lluny de ser un adorn superflu, respon a un procés inevitable de pensament humà i de raonament, basat en l’experiència corporal i cultural dels seus usuaris.

A La recepta de la Mandràgora es presenten les dites i els refranys que es basen en parts del cos humà. Els infants aprenen l’ús del llenguatge figurat durant l’escolarització, en contextos de jocs de simulació, en la interacció amb els adults i gràcies a l’habilitat de diferenciar “el que diuen” “del que volen dir” aquestes expressions.

EINES PER A

La recepta de la Mandràgora

PISTES

OBRIR

A través d’expressions i il·lustracions que amplien les possibilitats d’interacció de l’adult amb l’infant en relació amb el tema, les pistes treballen i aprofundeixen el contingut lingüístic principal de cada conte.

ACTIVITATS

OBRIR

A més de les propostes específiques relacionades amb el contingut lingüístic de cada conte, les activitats que s’hi suggereixen són exemples d’intervencions generals que l’adult pot proposar a l’infant abans, durant i després de la lectura dels contes.

ANÀLISI DE GESTOS

OBRIR

Mitjançant la lectura realitzada per un lector expert i gravada en vídeo, trobareu els elements que us ajudaran a enriquir la vostra experiència quan llegiu contes als infants i a millorar les vostres habilitats.

PER SABER-NE MÉS

OBRIR

Aquí podeu trobar i aprendre més sobre el contingut lingüístic que es tracta a cada llibre i les possibilitats d’aprenentatge que s’han potenciat, mentre s’amplien els contextos d’interacció de l’adult amb l’infant.