PER A FAMÍLIES I EDUCADORS / ACTIVITATS

La llegenda de Sigurd

ACTIVITATS GENERALS

  • Abans de llegir el conte
  • Primera Lectura
  • Imatges
  • Gestos, Veus i Expressions
  • Memoritzar i Recitar

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES

EL PROJECTE

Què es pot fer?

(Abans d’escoltar un conte basat en un mite o una llegenda…)

Informar-se del mite al qual fa referència (consulteu la Guia del conte)

 

 

Com es pot fer?

Cercant informació (bibliografia, internet…):

  • 1. Origen del mite (país, època…).
  • 2. Informació ampliada sobre els personatges.
  • 3. Il·lustracions i gravats antics relacionats amb el mite.
  • 4. Informació sobre objectes màgics (nom, propietats…).
  • 5. Pel·lícules, obres de teatre, òperes, etc. basades en el mateix mite.

EINES PER A

La llegenda de Sigurd

PISTES

ABRIR

A través d’expressions i il·lustracions que amplien les possibilitats d’interacció de l’adult amb l’infant en relació amb el tema, les pistes treballen i aprofundeixen el contingut lingüístic principal de cada conte.

ACTIVITATS

ABRIR

A més de les propostes específiques relacionades amb el contingut lingüístic de cada conte, les activitats que s’hi suggereixen són exemples d’intervencions generals que l’adult pot proposar a l’infant abans, durant i després de la lectura dels contes.

ANÀLISI DE GESTOS

ABRIR

Mitjançant la lectura realitzada per un lector expert i gravada en vídeo, trobareu els elements que us ajudaran a enriquir la vostra experiència quan llegiu contes als infants i a millorar les vostres habilitats.

PER SABER-NE MÉS

ABRIR

Aquí podeu trobar i aprendre més sobre el contingut lingüístic que es tracta a cada llibre i les possibilitats d’aprenentatge que s’han potenciat, mentre s’amplien els contextos d’interacció de l’adult amb l’infant.