PER A FAMÍLIES I EDUCADORS / PAR SABER-NE MÉS

La llegenda de Sigurd

BAIXADES

Contingut lingüístic del conte

El conte que presentem és una llegenda que ens arriba de l’època medieval i que s’ha transmès gràcies a la fixació per escrit. La narració presenta un seguit d’esdeveniments que mantenen una relació de causa-efecte, que es desenvolupen en el temps i són duts a terme per agents humans (o entitats que n’adquireixen els trets, com els animals en les faules). L’estructura narrativa clàssica consisteix en un estat inicial que es veu alterat per un desequilibri, mancança o agressió. Un agent (o heroi) és l’encarregat de solucionar aquesta mancança mitjançant el compliment d’una missió excepcional, com apoderar-se d’un objecte màgic o enfrontar-se als enemics amb el suport d’alguns aliats. Des del moment en què arriben al món, els nadons estan envoltats de narració: històries personals de la seva família i com ha transcorregut o transcorre la vida. Però, a més, estan envoltats de les històries dels llibres, perquè en determinats contextos la narració sempre hi és present. En escoltar les històries i els contes que els llegeixen, els infants interactuen amb l’extens i descontextualitzat llenguatge de la narració: aquesta experiència els ajudarà en la seva etapa escolar, atès que es tracta d’un gènere a cavall de l’oral i l’escrit, important perquè se socialitzin en la seva cultura.

EINES PER A

La llegenda de Sigurd

PISTES

OBRIR

A través d’expressions i il·lustracions que amplien les possibilitats d’interacció de l’adult amb l’infant en relació amb el tema, les pistes treballen i aprofundeixen el contingut lingüístic principal de cada conte.

ACTIVITATS

OBRIR

A més de les propostes específiques relacionades amb el contingut lingüístic de cada conte, les activitats que s’hi suggereixen són exemples d’intervencions generals que l’adult pot proposar a l’infant abans, durant i després de la lectura dels contes.

ANÀLISI DE GESTOS

OBRIR

Mitjançant la lectura realitzada per un lector expert i gravada en vídeo, trobareu els elements que us ajudaran a enriquir la vostra experiència quan llegiu contes als infants i a millorar les vostres habilitats.

PER SABER-NE MÉS

OBRIR

Aquí podeu trobar i aprendre més sobre el contingut lingüístic que es tracta a cada llibre i les possibilitats d’aprenentatge que s’han potenciat, mentre s’amplien els contextos d’interacció de l’adult amb l’infant.