On és el meu gos?

Perspectiva

Instruccions: Relaciona cada personatge amb el seu punt de vista:

Pregunta 1

Quin és el punt de vista de la Caterina?

JOCS

On és el meu gos?

On?

On arribaré?

Què passaria si...?

Perspectiva

Zoom

Els punts cardinals