On és el meu gos?

On?

Instruccions: Tria quin lloc coincideix amb la imatge:

Pregunta 1

El Gla és:

JOCS

On és el meu gos?

On?

On arribaré?

Què passaria si...?

Perspectiva

Zoom

Els punts cardinals