La recepta de la Mandràgora

Qui ho va dir i qui ho va fer?

Instruccions: Selecciona el personatge, què va fer o què va dir...

Pregunta 1

Qui va desaparèixer en la llunyania?

La recepta de la Mandràgora

Relacions Causals

Instruccions: Selecciona el personatge per a qui ho va fer i a on va trobar la solució

Pregunta 1

Qui va desaparèixer en la llunyania?

JOCS

La recepta de la Mandràgora

Relaciona

Abans o després?

Qui ho va dir i qui ho va fer?

Relacions Causals

L’Intrús

Les diferències