La recepta de la Mandràgora

Abans o després?

Instruccions: Selecciona l’ordre correcte de les imatges segons si passa abans o després.

La recepta de la Mandràgora

L’Intrús

Instruccions: Selecione a imagem correta:

JOCS

La recepta de la Mandràgora

Relaciona

Abans o després?

Qui ho va dir i qui ho va fer?

Relacions Causals

L’Intrús

Les diferències