JOGOS

La recepta de la Mandràgora

Relaciona

JOGAR

Selecciona un dibuix, el que diu i el que vol dir.

Relacions Causals

JOGAR

Selecione, dentre as opções, a ilustração que responde à pergunta.

L’intrús

JOGAR

Afinal, quem não faz parte da história? Selecione a imagem correta.

QUI HO VA DIR I QUI HO VA FER?

JOGAR

Escolha a ilustração que melhor responde à pergunta lançada no jogo.

ABANS O DESPRÉS?

JOGAR

Selecciona l’ordre correcte de les imatges segons si passa abans o després

LES DIFERÈNCIES

JOGAR

Busca dues diferències a la roba

JOGOS

L’àlbum de la Irina

L’INTRÚS

JOGAR

Quina emoció no forma part de la història? Selecciona’n la imatge correcta.

VERITAT O MENTIDA?

JOGAR

Selecciona l’afirmació que respongui a la pregunta del joc.

COM ERA?

JOGAR

Fes la combinació entre records, imatges i frases disponibles.

ESDEVENIMENTS I LLOCS

JOGAR

Selecciona la il·lustració que correspongui al lloc on han tingut lloc els fets.

ABANS, ARA I EN EL FUTUR

JOGAR

On encaixen millor les frases: en el passat, en el present o en el futur?

NOMS I SIGNIFICATS

JOGAR

Què vol dir…? Descobreix els significats dels noms.

JOGOS

La llegenda de Sigurd

Relacions causals:

JOGAR

Selecione, dentre as opções, a ilustração que responde à pergunta.

Vertader o fals?

JOGAR

Selecione a afirmativa que responde à pergunta lançada no jogo.

En quins altres contes surten?

JOGAR

Agrupe os contos a partir de elementos comuns entre eles.

Abans o després?

JOGAR

Determine onde a imagem solta deve entrar: antes ou depois?

Els intrusos:

JOGAR

A la il·lustració hi ha tres elements estranys que corresponen a altres il·lustracions del conte. Pots trobar-los?

Classifica

JOGAR

Forme grupos de acordo com o que se pede.